tiistai 29. lokakuuta 2013

Coaching

Minulle tarjoutui tilaisuus päästä "Coachingiin". Suurin piirtein näin se minulle selitettiin eilisessä tapaamisessa esimiehen, coachin ja minun kesken:

Mitä Coaching on?


"Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja.

Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään.

Yritykset, joiden henkilöstö tekee yhteistyötä coachin kanssa, saavuttavat huomattavia parannuksia sekä yksilötasolla (mm. yhteistyö paranee merkittävästi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys kasvavat ja erilaiset ristiriitatilanteet vähenevät) että yritystasolla (mm. tuottavuus, laatu ja tulos kasvavat, asiakastyytyväisyys paranee ja organisaation sitoutuneisuus vahvistuu).

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa." (
http://www.coaching-yhdistys.com/mita-coaching-on)

Taustaa

Minulla aivan kiistatta on vaikeuksia selvitä työni peruspalikoista. On paikallishallintoa eli byrokratiaa: työsuhde- ja palkka-asioita, että ihmiset saavat sopimuksensa ja palkkansa, oppilaspäätöksiä. On ihmisten johtamista: 70 työntekijää ja lähes 800 oppilasta/opiskelijaa. On yhteisön suunnan johtamista, kehittämistä. Jotta näkyy, että ollaan nimenomaan koulussa on myös pedagogista johtamista: pedagogiikan johtamista ja pedagogisesti johtamista. Ja sitten on vielä huonosti toimivia tietokoneohjelmia, uskomaton määrä hallinnollisia kyselyitä, ylioppilaskirjoitukset, kaikkea. Anyway, paljon

Oma näkemykseni asiasta on, että resurssit ja työn vaatimukset eivät kohtaa. Resursseja ovat siis lähinnä ihmiset ja kompetenssit. Työn vaatimukset ovat edellä mainitut tehtävät.

Kompetensseista 

sanoisin, että olen kohtalaisen kokenut rehtori, aika hyvin koulutettu, mm. oppilaitosjohdon kouluttaja ja konsultti. Tvt-taitoni lienevät aikalailla huippua koulumaailmassa. Oppiminen ja pedagogiikka ovat intohimoni. 
Sihteeri (1 kpl) on hyvin koulutettu, taitavam sosiaalisesti lahjakas ja ylityöllistetty. Mahdollisesti työn tuottavuus vähän kärsii siitä, että työn ylivuoto vie mehuja. 
Apulaisrehtorit, heitä on 2 kpl. Toimivat opettajina ja sekä osaavat että haluavat hoitaa hommansa hyvin. Opettajuus on kuitenkin työn ydin ja sen ratkaisisi vain virka-apulaisrehtori, joka onkin tulossa 2015.
Muutoin koulun resurssointi on normitasoa, niin määrien kuin kompetenssien suhteen.

Käytyjen keskustelujen perusteella olen siinä käsityksessä, että esimiehet myöntävät resurssiongelman. He kuitenkin näkevät isompana ongelmana - tai ainakin selvittämisen arvoisena - sen, miten kohdennan käytössä olevia resursseja. 
Tätä varten coaching-prosessiin lähdettiin.

Lähtötilanne

Olen epäileväinen sen suhteen, että asiaa voisi ratkaista priorisoinnilla. Priorisointi tarkoittaa arvojen suuntaan toimimista, ei periaatteiden. siis sitä, että joka hetki olen valmis puntaroimaan arvojeni pohjalta työn vaatimuksia ja keskityn oleellisimpaan. Kohtaan arvoristiriitoja ja joustan arvoistani, jotta saan asiat rullaamaan parhaalla tavalla. Koen toimivani juuri näin, vaikka väsyneenä en ainaa onnistu kovin hyvin.

Olen oppimismyönteinen ja uskon näkökulman vaihtamisen tärkeyteen. uskon oppivani itse ja hyötyväni tästä, vaikka olen vähän dystopinen ajatttelussani tilanteen ratkaisusta.

Olen erittäin iloinen siitä, että sain coachin koulumaailman ulkopuolelta. Luin hyvän jutun netistä joku päivä sitten: Koulun kehittäminen on kuin hautausmaan muuttaminen uuteen paikkaan. Turha odottaa apua rajojen sisäpuolelta :) 
Ja omahyväisyydessäni ajattelen jo tietäväni koulun sisäisestä maailmasta niin paljon, että sitä tietoa lisäämällä tämä ei ratkea. Toivottavasti coaching auttaa.

Odotukset  

Oma ajatukseni on tämä: tässä on kysymys minun arvoistani. Joko löydän uuden tulokulman rehtorin työhön ja pystyn laittamaan asiat päässäni: "hyvä byrokratia on niin tärkeää, että sen hyvin hoitamalla ihmiset lähellä'ni saavat suurimman hyödyn"
Tai sitten on etsittävä toinen tie. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti